pitching change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching change.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pitching change

    replacing a pitcher in baseball

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).