peter sellers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peter sellers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peter sellers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peter sellers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peter sellers

    Similar:

    sellers: English comic actor (1925-1980)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).