peter behrens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peter behrens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peter behrens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peter behrens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peter behrens

    Similar:

    behrens: German architect known for his simple utilitarian factory buildings (1868-1940)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).