petersen coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petersen coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petersen coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petersen coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petersen coil

  * kỹ thuật

  điện:

  cuộn petersen

  điện lạnh:

  cuộn tiêu hồ quang

  cuộn triệt hồ quang