permit packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permit packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permit packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permit packet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permit packet

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bó cho phép

    gói cho phép