permitted service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permitted service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permitted service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permitted service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permitted service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ cho phép