permitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permitter.

Từ điển Anh Việt

  • permitter

    xem permit