peak rainfall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peak rainfall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peak rainfall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peak rainfall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peak rainfall

    * kỹ thuật

    môi trường:

    lượng mưa đỉnh