pastry margarin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry margarin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry margarin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry margarin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pastry margarin

    * kinh tế

    macgarin làm bánh kẹo