pastry-cook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry-cook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry-cook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry-cook.

Từ điển Anh Việt

 • pastry-cook

  /'peistrikuk/

  * danh từ

  thợ làm bánh ngọt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pastry-cook

  * kinh tế

  thịt làm bánh ngọt