opaque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

opaque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm opaque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của opaque.

Từ điển Anh Việt

 • opaque

  /ou'peik/

  * tính từ

  mờ đục, không trong suốt

  (vật lý) chắn sáng

  tối tăm

  kém thông minh, trì độn

  * danh từ

  cái mờ đục, cái không trong suốt

 • opaque

  (vật lí) chắn sáng; không nhìn thấy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • opaque

  * kỹ thuật

  chắn sáng

  đục

  không trong suốt

  mờ

  điện lạnh:

  chắn ánh sáng

  xây dựng:

  đục kính

  đục men

  đục thủy tinh

  toán & tin:

  không nhìn thấy

  hóa học & vật liệu:

  mờ đục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • opaque

  not transmitting or reflecting light or radiant energy; impenetrable to sight

  opaque windows of the jail

  opaque to X-rays

  Antonyms: clear

  not clearly understood or expressed

  Synonyms: unintelligible