opaque glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

opaque glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm opaque glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của opaque glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • opaque glass

  * kỹ thuật

  kính không trong suốt

  kính mờ

  xây dựng:

  kính màu đục