opaque glaze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

opaque glaze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm opaque glaze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của opaque glaze.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • opaque glaze

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  men đục

  men mơ

  men nhám