opaque coating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

opaque coating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm opaque coating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của opaque coating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • opaque coating

    * kỹ thuật

    lớp phủ màu đục