opaque medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

opaque medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm opaque medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của opaque medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • opaque medium

  * kỹ thuật

  vật lý:

  môi trường chắn sáng

  môi trường mờ

  điện lạnh:

  môi trường không trong suốt