unintelligible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unintelligible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unintelligible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unintelligible.

Từ điển Anh Việt

 • unintelligible

  /'ʌnin'telidʤəbl/

  * tính từ

  khó hiểu, không thể hiểu được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unintelligible

  poorly articulated or enunciated, or drowned by noise

  unintelligible speech

  Antonyms: intelligible

  Similar:

  opaque: not clearly understood or expressed