normalized in the air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

normalized in the air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm normalized in the air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của normalized in the air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • normalized in the air

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thường hóa trong không khí