normalized impact sound transmission level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

normalized impact sound transmission level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm normalized impact sound transmission level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của normalized impact sound transmission level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • normalized impact sound transmission level

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mức truyền âm va đập định chuẩn