mulct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mulct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mulct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mulct.

Từ điển Anh Việt

 • mulct

  /mʌlkt/

  * ngoại động từ

  phạt tiền

  phạt, khấu, tước

  to mulct someone of something: tước của ai cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet