mortal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mortal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mortal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mortal.

Từ điển Anh Việt

 • mortal

  /'mɔ:tl/

  * tính từ

  chết, có chết

  man is mortal: người ta ai cũng chết

  the mortal remains: xác chết, tử thi

  nguy đến tính mạng, tử

  a mortal wound: vết tử thương

  a mortal enemy: kẻ tử thù, kẻ không đội trời chung

  a mortal fight: cuộc tử chiến, cuộc chiến đấu một mất một còn

  lớn, trọng đại

  a mortal sin: tội lớn, đại tội, trọng tội

  (từ lóng) ghê gớm, cực

  a mortal fight: cơn khủng hoảng ghê gớm

  (từ lóng) dài lê thê, dài dằng dặc và buồn tẻ

  for ten mortal hours: trong mười tiếng đồng hồ dài dằng dặc

  * danh từ

  vật có chết, con người

  (đùa cợt) người

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mortal

  subject to death

  mortal beings

  Antonyms: immortal

  unrelenting and deadly

  mortal enemy

  Similar:

  person: a human being

  there was too much for one person to do

  Synonyms: individual, someone, somebody, soul

  deadly: involving loss of divine grace or spiritual death

  the seven deadly sins

  deadly: causing or capable of causing death

  a fatal accident

  a deadly enemy

  mortal combat

  a mortal illness

  Synonyms: deathly