deathly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deathly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deathly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deathly.

Từ điển Anh Việt

 • deathly

  /'deθli/

  * tính từ

  làm chết người

  deathly weapon: vũ khí giết người

  deathly blow: đòn chí tử

  như chết

  deathly stillness: sự yên lặng như chết

  * phó từ

  như chết

  deathly pale: tái nhợt như thây ma

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deathly

  to a degree resembling death

  he was deathly pale

  Similar:

  deathlike: having the physical appearance of death

  a deathly pallor

  deadly: causing or capable of causing death

  a fatal accident

  a deadly enemy

  mortal combat

  a mortal illness

  Synonyms: mortal