mischievousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mischievousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mischievousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mischievousness.

Từ điển Anh Việt

 • mischievousness

  /'mistʃivəsnis/

  * danh từ

  tính ác, tính hiểm độc

  tính có hại

  tính tinh nghịch, tính tinh quái

Từ điển Anh Anh - Wordnet