impishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impishness.

Từ điển Anh Việt

  • impishness

    /'impiʃnis/

    * danh từ

    tính tinh quái, tính tinh ma quỷ quái

Từ điển Anh Anh - Wordnet