whimsicality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whimsicality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whimsicality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whimsicality.

Từ điển Anh Việt

  • whimsicality

    /,wimzi'k liti/ (whimsicalness) /'wimzik lnis/

    * danh từ

    tính tình bất thường, tính hay thay đổi, tính đồng bóng

    tính chất kỳ quái, tính chất kỳ dị

Từ điển Anh Anh - Wordnet