mischief nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mischief nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mischief giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mischief.

Từ điển Anh Việt

 • mischief

  /'mistʃif/

  * danh từ

  điều ác, việc ác; mối hại, mối nguy hại, sự tổn hại; mối phiền luỵ

  to play the mischief with: gieo tai hoạ, tàn phá, phá phách

  to do someone a mischief: làm ai bị thương; giết ai

  trò tinh nghịch, trò tinh quái, trò láu cá

  spolled children are often up to mischief: trẻ được nuông chiều thường hay tinh nghịch

  sự ranh mãnh, sự láu lỉnh, sự hóm hỉnh

  a glance fyll of mischief: cái nhìn ranh mãnh, cái nhìn hóm hỉnh

  mối bất hoà

  to make mischief between...: gây mối bất hoà giữa...

  (thông tục) trò quỷ, đồ quỷ quái

  what the mischief do you want?: mày muốn cái quỷ gì?

Từ điển Anh Anh - Wordnet