devilry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

devilry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm devilry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của devilry.

Từ điển Anh Việt

 • devilry

  /'devlri/ (deviltry) /'devltri/

  * danh từ

  yêu thuật; quỷ thuật

  tính hung ác, tính ác độc

  tính liều mạng, tính vong mạng; sự tinh nghịch liều lĩnh

  môn (học vẽ) ma quỷ

  ma quỷ

Từ điển Anh Anh - Wordnet