deviltry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deviltry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deviltry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deviltry.

Từ điển Anh Việt

 • deviltry

  /'devlri/ (deviltry) /'devltri/

  * danh từ

  yêu thuật; quỷ thuật

  tính hung ác, tính ác độc

  tính liều mạng, tính vong mạng; sự tinh nghịch liều lĩnh

  môn (học vẽ) ma quỷ

  ma quỷ

Từ điển Anh Anh - Wordnet