meat hooks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meat hooks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meat hooks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meat hooks.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • meat hooks

  Similar:

  hooks: large strong hand (as of a fighter)

  wait till I get my hooks on him

  Synonyms: maulers

  meat hook: a strong pointed hook from which the carcasses of animals are hung

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).