maulers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maulers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maulers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maulers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maulers

  Similar:

  hooks: large strong hand (as of a fighter)

  wait till I get my hooks on him

  Synonyms: meat hooks

  mauler: a fighter who batters the opponent

  Jack Dempsey was called a mauler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).