marvelous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marvelous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marvelous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marvelous.

Từ điển Anh Việt

  • marvelous

    như marvellous

Từ điển Anh Anh - Wordnet