marvellous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marvellous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marvellous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marvellous.

Từ điển Anh Việt

  • marvellous

    /'mɑ:viləs/

    * tính từ

    kỳ lạ, kỳ diệu, tuyệt diệu, phi thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet