wonderful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonderful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonderful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonderful.

Từ điển Anh Việt

  • wonderful

    /'wʌndəful/

    * tính từ

    kỳ lạ, phi thường; kỳ diệu, thần kỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet