marvellously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marvellously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marvellously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marvellously.

Từ điển Anh Việt

  • marvellously

    * phó từ

    tuyệt diệu; phi thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet