lance corporal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lance corporal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lance corporal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lance corporal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lance corporal

    an enlisted man in the marine corps ranking above a private first class and below a corporal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).