lance-sergeant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lance-sergeant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lance-sergeant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lance-sergeant.

Từ điển Anh Việt

  • lance-sergeant

    /'lɑ:ns'sɑ:dʤənt/

    * danh từ

    (quân sự) đội quyền (trong quân đội Anh)