islamic republic of mauritania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

islamic republic of mauritania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm islamic republic of mauritania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của islamic republic of mauritania.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • islamic republic of mauritania

    Similar:

    mauritania: a country in northwestern Africa with a provisional military government; achieved independence from France in 1960; largely western Sahara Desert

    Synonyms: Mauritanie, Muritaniya

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).