islamic great eastern raiders-front nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

islamic great eastern raiders-front nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm islamic great eastern raiders-front giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của islamic great eastern raiders-front.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • islamic great eastern raiders-front

    a Turkish terrorist organization that claimed responsibility for bombing a British consulate and bank in Istanbul; a violent opponent of Turkey's secular government and its ties to the European Union and NATO

    Synonyms: IBDA-C

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).