interfere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interfere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interfere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interfere.

Từ điển Anh Việt

 • interfere

  /,intə'fiə/

  * nội động từ ((thường) + with)

  gây trở ngại, quấy rầy

  these goings and coming interfere with the work: sự đi đi lại lại đó gây trở ngại cho công việc

  don't interfere with me!: đừng có quấy rầy tôi!

  can thiệp, xen vào, dính vào

  to interfere in somebody's affairs: can thiệp vào việc của ai

  (vật lý) giao thoa

  (raddiô) nhiễu

  đá chân nọ vào chân kia (ngựa)

  (thể dục,thể thao) chặn trái phép; cản đối phương cho đồng đội dắt bóng lên

  chạm vào nhau, đụng vào nhau; đối lập với nhau

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin được quyền ưu tiên đăng ký một phát minh (khi có nhiều người cùng xin)

 • interfere

  (vật lí) giao thoa làm nhiễu loạn

  optical i. giao thoa ánh sáng

  wave i. giao thoa sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interfere

  * kinh tế

  can dự

  can thiệp

  nhúng vào

  xen vào

  * kỹ thuật

  gây nhiễu

  giao thoa

  nhiễu

  toán & tin:

  làm nhiễu loạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interfere

  come between so as to be hindrance or obstacle

  Your talking interferes with my work!

  Similar:

  intervene: get involved, so as to alter or hinder an action, or through force or threat of force

  Why did the U.S. not intervene earlier in WW II?

  Synonyms: step in, interpose