interferer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interferer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interferer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interferer.

Từ điển Anh Việt

  • interferer

    xem interfere