forte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forte.

Từ điển Anh Việt

 • forte

  /'fɔ:ti/

  * tính từ & phó từ

  (âm nhạc) mạnh ((viết tắt) f)

  * danh từ

  (âm nhạc) nốt mạnh; đoạn chơi mạnh

  * danh từ

  sở trường, điểm mạnh (của một người)

  thân gươm (từ cán tới giữa lưỡi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet