ferry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry.

Từ điển Anh Việt

 • ferry

  /'feri/

  * danh từ

  bến phà

  phà

  (pháp lý) quyền chở phà

  * ngoại động từ

  chở (phà)

  chuyên chở (hàng, người...) bằng phà; qua (sông...) bằng phà

  (hàng không) lái (máy bay mới) ra sân bay

  * nội động từ

  qua sông bằng phà

  đi đi lại lại từ bên này sang bên kia sông (thuyền...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ferry

  * kỹ thuật

  bến phà

  phà

  giao thông & vận tải:

  phà xe lửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ferry

  a boat that transports people or vehicles across a body of water and operates on a regular schedule

  Synonyms: ferryboat

  transport by boat or aircraft

  Synonyms: ferrying

  transport from one place to another

  transport by ferry

  travel by ferry