ferry pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry pilot.

Từ điển Anh Việt

  • ferry pilot

    /'feri'pailət/

    * danh từ

    (hàng không) người lái máy bay mới (để giao cho sân bay)