ferry-railroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry-railroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry-railroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry-railroad.

Từ điển Anh Việt

  • ferry-railroad

    * danh từ

    đường sắt qua sông