ferry-bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry-bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry-bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry-bridge.

Từ điển Anh Việt

  • ferry-bridge

    /'feribridʤ/

    * danh từ

    tàu phà (tàu chở xe lửa qua sông)