ferry-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry-boat.

Từ điển Anh Việt

 • ferry-boat

  /'feribout/

  * danh từ

  phà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ferry-boat

  * kỹ thuật

  phà

  phà đường sắt

  xây dựng:

  pheribốt