ferry mileage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry mileage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry mileage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry mileage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ferry mileage

    * kinh tế

    đoạn bay không tải