executive office of the president nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

executive office of the president nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm executive office of the president giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của executive office of the president.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • executive office of the president

    Similar:

    executive branch: the branch of the United States government that is responsible for carrying out the laws

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).