drear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drear.

Từ điển Anh Việt

 • drear

  /'driəri/ (drear) /driə/

  * tính từ

  tồi tàn, ảm đạm, buồn thảm, thê lương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drear

  Similar:

  blue: causing dejection

  a blue day

  the dark days of the war

  a week of rainy depressing weather

  a disconsolate winter landscape

  the first dismal dispiriting days of November

  a dark gloomy day

  grim rainy weather

  Synonyms: dark, dingy, disconsolate, dismal, gloomy, grim, sorry, drab, dreary