dismal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dismal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dismal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dismal.

Từ điển Anh Việt

 • dismal

  /'dizməl/

  * tính từ

  buồn thảm, tối tăm, ảm đạm

  dismal weather: thời tiết ảm đạm

  dismal prospects: tiền đồ tối tăm, tương lai mù mịt

  buồn nản, u sầu, phiền muộn

  a dismal mood: tâm trạng u sầu buồn nản

  the dismal science

  (xem) science

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dismal

  Similar:

  blue: causing dejection

  a blue day

  the dark days of the war

  a week of rainy depressing weather

  a disconsolate winter landscape

  the first dismal dispiriting days of November

  a dark gloomy day

  grim rainy weather

  Synonyms: dark, dingy, disconsolate, gloomy, grim, sorry, drab, drear, dreary