declension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

declension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm declension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của declension.

Từ điển Anh Việt

 • declension

  /di'klenʃn/

  * danh từ

  sự đi trệch ra

  tình trạng sút kém, tình trạng sa sút, tình trạng suy đồi, tình trạng suy sụp

  (ngôn ngữ học) biến cách

  in the declension of years

  lúc về già

Từ điển Anh Anh - Wordnet